Městské lesy Chomutov

O nás

Lesní majetek města je tvořen několika komplexy. Největší část leží na náhorní plošině Krušných hor mezi obcí Hora Svatého Šebestiána a státní hranicí se SRN v nadmořské výšce kolem 850 m n. m. Nachází se zde několik chráněných území včetně Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště. Tato část majetku také tvoří podstatnou výměru uznané honitby, kde je provozována myslivost. Zbývající lesní majetek města Chomutova se nachází na svazích Krušných hor blíže k Chomutovu.

Cíl organizace

Cílem hospodaření organizace Městské lesy Chomutov je nově vypěstovat les s vysokým funkčním potenciálem, přiměřeným daným přírodním podmínkám, který umožní les využívat především k účelům environmentálně - hydrickým, ekologickým, rekreačně - kulturním a podobně.