Předmět činnosti

Předmět činnosti

 • odborná správa lesů
 • pěstební činnost, nákup a prodej výpěstků, nákup a prodej semen lesních dřevin
 • těžební činnost, nákup a prodej surrvé dřevní hmoty, těžební práce mimo les
 • zajištění a provoz myslivosti
 • výroba a prodej produktů drobné lesní výroby
 • správa provozovaných nemovitostí ve vlastnictví zřizovatele

Ostatní činnosti 

 • přeprava dříví vyvážecí soupravou
 • výroba jednoduchých dřevěných konstrukcí
 • likvidace a úklid přestárlých, překážejících nebo nebezpečných stromů
 • realizace parkových prací
 • dodávky odborných prací na zakázku